Kilka słów o mnie!

Jestem pracownikiem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Urodziłem się 28.03.1951 r. w Kłodzku. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym AM we Wrocławiu, gdzie uzyskałem dyplom z nagrodą "Primus Inter Pares". Doktoryzowałem się w 1980 r. W 1991 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. tytuł naukowy profesora. Od 2004 r. jestem profesorem zwyczajnym.
Mam za sobą liczne kursy, szkolenia oraz staże zagraniczne: Węgry (Debreczyn), Rosja (Moskwa), Niemcy (Erfurt, Drezno, Coburg, Bensheim), Holandia (Amsterdam), Lichtenstein (Schan), Austria (Wiedeń). Jestem autorem ponad 250 opracowań i prac naukowych oraz wielu rozdziałów w 5 podręcznikach medycznych. Jestem także promotorem 12 ukończonych przewodów doktorskich, opiekunem 2 habilitacji, recenzentem dorobku naukowego 5 profesorów, 3 doktorów habilitowanych i 20 przewodów doktorskich.
Niewątpliwym osiągnięciem organizacyjnym, mojego autorstwa, było utworzenie i kierowanie Zakładem Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę i Zakład Periodontologii.
Byłem członkiem Senatu 3. kadencji, Dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 2. kadencji, Konsulentem Krajowym w dziedzinie periodontologii (1996-2008), Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2002-2010), członkiem Komitetów Redakcyjnych 5 czasopism medycznych, członkiem z wyboru Międzynarodowej Akademii Pierre Faucharda, członkiem European Federation of Periodontology, członkiem European Academy of Periodontology, członkiem Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie.
Obecnie pełnię funkcję Prorektora d/s Mauki Akademii Medycznej we Wrocławiu.